Scroll Top

FILMY INSTRUKTAŻOWE NA TEMAT TOPOGRAFII WOJSKOWEJ

WYBIERZ ODCINEK I WYPEŁNIJ ZAMÓWIENIE

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Zobowiązuję się do NIE WYKORZYSTYWANIA wiedzy, tematyki, zagadnień, treści, tekstów, ilustracji, zdjęć obejrzanych w tym filmie do celów komercyjnych oraz podobnych w myśl przepisów, które podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631), oraz nieuczciwej konkurencji które podlega ochronie na mocy „Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst ujednolicony:Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211)

    ZAPOWIEDŹ ODCINKÓW