Scroll Top

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest „Zachar Training Group” Wojciech Zacharków z siedzibą w ul. Poniatowskiego 3/26, NIP 895-172-03-30. Kontakt: e-mail: zacharselekcja@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: zacharselekcja@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu sprzedaży/wykonania umowy na podstawie art.6 ust.1 lit b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. oraz w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016r.
  4. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji procesu sprzedaży/wykonania umowy, a po jego upływie będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z nim związanych oraz realizacją obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
  5. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji procesu rekrutacji, a po jego upływie zostaną usunięte.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu sprzedaży/wykonania umowy oraz realizacji procesu rekrutacji.
  8. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  9. Dane nie będą profilowane.
  10. Administrator Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 gwarantuje:

a) prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieprawidłowe,
b) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych,
c) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).