Scroll Top

PRE-SELEKCJA ETAP-2

Szkolenia do selekcji do Wojsk Specjalnych (PRE-SELEKCJA),
obejmują zajęcia praktyczne, realizowane w górach
(Beskidy, Bieszczady, Sudety).
PRE-SELEKCJA ETAP 2
OPIS SZKOLENIA:

Praktyczne, 3-dniowe szkolenie w górach (inne pasmo niż podczas 1 etapu) przygotowujące do Selekcji prowadzone przez doświadczonych Instruktorów z Wojsk Specjalnych (czynni lub na emeryturze, którzy przeszli Selekcję do WS), dla chętnych “cywili” i z “mundurówki”, którzy:

 • Chcą się przygotować do selekcji do Wojsk Specjalnych.
 • Chcą się sprawdzić z najlepszymi, którzy wiążą przyszłość z Wojskami Specjalnymi.
 • Chcą przeżyć przygodę i jednocześnie nauczyć się nietypowych umiejętności, poznać prawdziwych pasjonatów Sił Specjalnych.
MINIMALNE ALE NIE OBOWIĄZKOWE WYMAGANIA UCZESTNICTWA:
 • Minimalna granica wieku: 17 lat, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.
 • nie jest obowiązkowy udział w 1 ETAPIE! Jedynie uczestnik potwierdza, iż posiada podstawowe umiejętności z posługiwania się mapą wojskową i kompasem oraz posiada wyposażenie umożliwiające: przemieszczanie się w górskim terenie w różnych warunkach pogodowych oraz bytowanie w terenie przygodnym (lista wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego dostępna po opłaceniu szkolenia)
 • Zdolność do przemieszczania się w trudnym, górskim terenie z plecakiem około 15-17 kg na dystansie ok. 80-90 km / 3 dni – tempo nie ma znaczenia bo zależy od ukształtowania terenu, śnieg itp. (na płaskim 5,5-6,5 km/h, w terenie górskim 3-4,5 km/h)
 • 15 km z plecakiem 15 kg w czasie 2 godzin i mniej (najlepsi robią poniżej 1h 30 min) – teren lekko pofałdowany – zrób sobie test
 • pompki z plecakiem 15 kg – 20x – zrób sobie test
 • przysiady z plecakiem 15 kg – 30x (80 x bez plecaka) – zrób sobie test
 • Szczegółowe informacje otrzymuje się po opłaceniu szkolenia
ETAP 2 OBEJMUJE:
 • Nauka pracy z mapą w systemie UTM i odnajdywanie punktów podanych w MGRS – trudniejsze zadania i warunki terenowe niż podczas 1 ETAPU
 • Planowanie trasy marszu w deficycie czasu – trudniejsze zadania, dłuższe trasy i trudniejsze warunki terenowe niż podczas 1 ETAPU, testy indywidualne
 • Więcej szczegółów w umiejętnym wykorzystywaniu wyposażenia w trakcie Selekcji
 • Doskonalenie technik wysokościowych z 1 ETAPU i kilka nowych stosowanych na Selekcjach
 • Wiele praktycznych wskazówek z zakresu bytowania, odżywiania, treningów
 • Podstawy Treningu Mentalnego Sił Specjalnych cz.2
 • Dzielimy się doświadczeniem z aktualnych głównych zasad obowiązujących na Selekcjach do każdej Jednostki Wojsk Specjalnych– w myśl zasady wiedzy koniecznej
 • Nie damy Ci wszystkiego – ale dowiesz się jak się przygotować wszechstronnie. Ty masz przejść Selekcje samodzielnie ! Bez oszukiwania i dróg na skróty ! To ma być tylko i wyłącznie Twój sukces !
 • Po więcej przeczytaj REGULAMIN.