Scroll Top

THE MURPH CHALLENGE POLAND 01.05.2022

THE MURPH CHALLENGE POLAND 01.05.2022

Start: 01 MAJA 2022 R. O GODZ. 12:00 w formule: ONLINE.

Zadanie główne: 1600 m biegu, 100 podciągnięć nachwytem na drążku, 200 pompek, 300 przysiadów, 1600 m biegu.

Kategorie:

  • „BODY ARMOR”
  • „VETERAN BODY ARMOR” NOWOŚĆ!
    (Ze względu na kwalifikacje do FINAŁU, będzie podział na grupy wiekowe u kobiet i mężczyzn:
    „SENIOR” – do 35 roku życia (od rocznika urodzenia 2005 do 1987)
    „MASTERS” – od 36 roku życia (od rocznika urodzenia 1986)).
  • „LIGHT”
  • „EXTRA LIGHT”
Celem wydarzenia jest nie tylko upamiętnienie bohaterskiego żołnierza US NAVY SEAL, LT Michael P. Murphy, który zginął 28 czerwca 2005 roku podczas misji w Afganistanie ale też:
– upamiętnienie polskich żołnierzy, którzy ponieśli śmierć służąc Ojczyźnie poza jej granicami.
– wyrażenie szacunku do żołnierza polskiego w związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami PAŃSTWA.
– dbałość o wysoką sprawność fizyczną żołnierzy i funkcjonariuszy

ZOBACZ INSTRUKTAŻ DO ĆWICZEŃ

Organizator: „Zachar Training Group” Wojciech Zacharków

Opłata startowa:
Opłata startowa dla uczestników wynosi:
a. do 24 kwietnia 2022:
– Weterani Działań Poza Granicami Państwa* – 1 zł
– żołnierze WP oraz innych państw i funkcjonariusze mundurowi czynnej służby z kraju i zza granicy* -100 zł
– cywile, rezerwiści – 190 ZŁ

* obowiązkowo przesłać skan ważnej Legitymacji

b. po 25 kwietnia 2022 – 250 zł – wszyscy

NOWOŚĆ !!!

Zachęcamy do przelewu na zbiórkę na leczenie małego Mikołajka:

Link: https://www.siepomaga.pl/miki-sma

Osoby, które dokonają przelewu, mają zapewniony start za pomniejszone wpisowe !
PROCEDURA:
1. Przelej na Mikołajka 20 zł – zapłać nam kwotę pomniejszoną o te 20 zł !!!
– TO JEST MAKSYMALNY RABAT JAKI MOŻEMY UZNAĆ
2. W tytule przelewu na SIEPOMAGA napisz: MURPH
3. A robiąc nam przelew – wyślij potwierdzenie przelewu na SIEPOMAGA

W ramach opłaty startowej zawiera się:

1. Koszulka (techniczna, oddychająca) – 1 szt.
2. Nagrody za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii.
3. Wszyscy, którzy ukończą pozytywnie wyzwanie, otrzymają pamiątkowe medale.
4. Gadżety w pakietach startowych zależne od partnerów i sponsorów
5. Opłata startowa również będzie pokrywać koszty wysyłki
6. Pakiety startowe oraz medale za ukończenie wyzwania i nagrody będą wysyłane w jednym czasie po analizie wyników z nadesłanych materiałów oraz w miarę możliwości organizatora wcześniej.
7. Ewentualne dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.
8. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na zawody po 17 kwietnia 2022 r.
9. Dochód przekazujemy na Mikołajka.
10. Wymogiem bycia oficjalnym partnerem amerykańskiej edycji The Murph Challenge
było uiszczenie opłaty na “LT Michael P. Murphy Memorial Scholarship Foundation” – https://murphfoundation.org/ – co zostało zrobione przez Organizatora.
https://themurphchallenge.com/apps/hosts\

Miejsce ćwiczenia: 

ONLINE – dowolne miejsce z dostępem do drążka lub innego stałego elementu, na którym można wykonać prawidłowe podciąganie lub zawiesić tzw. taśmy podwieszane (np. Trec Multiworkout Straps) oraz dowolnej trasy biegowej. Dopuszczone jest w rozpatrzonych indywidualnie wnioskach, wykorzystanie do biegu bieżni elektrycznej tzw. Treadmil lub innej (misje zagraniczne, inne).
FINAŁ – Stadion Śląski w Chorzowie.

Formuła: ONLINE – 1. Zawodnicy startują w swoich miejscach pobytu/zamieszkania, rejestrują swój start w formie video (szczegóły w regulaminie) i następnie wysyłają w określonej formie na podany w regulaminie adres mailowy pliki, które wspólnie z jury (kilkuosobowa komisja sędziowska) oceniamy poprawność wykonania ćwiczeń.
2. Istnieje możliwość przeprowadzenia stacjonarnej edycji w swoim miejscu zamieszkania, w jednostkach wojskowych, z większą ilością uczestników, gdzie będzie możliwość wysłania koszulek i medali przed startem.
Jedyny wymóg to:
– uzgodnienie powyższego z Zacharem,
– ustalenie sędziego za zgodą Zachara, który weźmie na siebie odpowiedzialność za uczciwe i rzetelne sprawdzanie poprawności wykonywanych ćwiczeń
– ustalenie terminu przeprowadzenia takiej formuły.
3. FAIR PLAY – jako, że jest to formuła online, uprasza się o honorowe i zgodne z regulaminem podejście do wykonywania zadań i zapisów video, zwłaszcza, że wyzwanie ma charakter Memoriału, upamiętniającego bohaterów wojennych, misji poza granicami państwa oraz szczytny cel, jakim jest wsparcie wymienionych w pkt. VIII.7. fundacji.

Kategorie:
1. „BODY ARMOR” – start w kamizelce lub plecaku z obciążeniem: kobiety 6 kg,
mężczyźni 9 kg, strój dowolny, wariant dowolny, bez podziału na kategorie wiekowe.

2. „VETERAN BODY ARMOR” – start w kamizelce lub plecaku z obciążeniem: kobiety
6 kg, mężczyźni 9 kg, strój dowolny, wariant dowolny – tylko dla posiadaczy legitymacji
Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

NOWOŚĆ !!!
W tej kategorii (VETERAN BODY ARMOR), ze względu na kwalifikację do FINAŁU, będzie podział na grupy wiekowe u kobiet i mężczyzn:
„SENIOR” – do 35 roku życia (od rocznika urodzenia 2005 do 1987)
„MASTERS” – od 36 roku życia (od rocznika urodzenia 1986)

3. „LIGHT” – start bez dodatkowego obciążenia kobiety i mężczyźni ale obowiązkowo
jest podciąganie i prawidłowe pompki, strój dowolny, wariant dowolny, bez podziału na
kategorie wiekowe.

4. „EXTRA LIGHT” – start bez dodatkowego obciążenia kobiety i mężczyźni,
dopuszczalne jest zamiast podciągania na drążku przyciąganie na taśmach w opadzie
tułowia (tzw. podciąganie australijskie) oraz tzw. pompki „damskie”, bez podziału na
kategorie wiekowe.

Szczegóły w regulaminie >>>

Dopuszczalne są 3 sposoby wykonania zadania:
1 WARIANT: Całość powtórzeń w dowolnej ilości serii ale obowiązkowo zachowana kolejność ćwiczeń jak zapisane w zadaniu głównym (czyli najpierw 100 podciągnięć i dopiero przechodzisz do pompek).
2 WARIANT: Kolejność ćwiczeń obowiązkowa jak w zadaniu głównym ale w 10 seriach: 10 serii x 10 podciągnięć, 20 pompek, 30 przysiadów.
3 WARIANT: Kolejność ćwiczeń obowiązkowa jak w zadaniu głównym ale w 20 seriach: 20 serii x 5 podciągnięć, 10 pompek, 15 przysiadów (najszybszy).

Szczegóły w regulaminie >>>

 

Limit czasu:
Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie całego challenge’u, wynoszący:
a. 90 minut dla wszystkich kategorii.
b. W przypadku kwalifikacji do finału wymagane czasy to:
– 60 minut dla kobiet
– 50 minut dla mężczyzn

DLACZEGO W POLSCE W TAKIM WYDANIU

Osobiście wspieram wszelkie Fundacje, które dbają o żołnierzy i funkcjonariuszy rannych podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i za granicą oraz wspierają również rodziny poległych, min. Fundacja Sprzymierzeni z GROM.

Historia LT Michael P. Murphy jest znana wszystkim żołnierzom na całym świecie i nie tylko żołnierzom. Również młodemu pokoleniu, przyszłym żołnierzom i funkcjonariuszom. A działalność wszystkich fundacji pozwala nam, żołnierzom, czy byłym żołnierzom, służyć i funkcjonować w poczuciu, że to poświęcenie dla Ojczyzny nie będzie zapomniane. Zwłaszcza kiedy żołnierz jest ranny czy niestety umiera.

Data realizowania na całym świecie tego treningu odbywa się w tym samym terminie. Jestem oficjalnym partnerem tego międzynarodowego wydarzenia co sprawia, że będziemy uczestniczyć oficjalnie w tym międzynarodowym upamiętnieniu poległego w akcji operatora sił specjalnych.

Poza tym ten trening jest możliwy do zrealizowania w każdym miejscu, jedynie potrzebny jest nam drążek do podciągania, miejsce do przebiegnięcia wymaganego dystansu. Dlatego tak chętnie trenuje się go również na misjach zagranicznych. Można go robić w pełnej wersji w kamizelce taktycznej (mężczyźni 9 kg, kobiety 6 kg) lub w wersji tzw. extra light czyli bez obciążenia i zamiast podciągnięć zrobić tzw. pompki australijskie.

Zachęcam do udziału w wydarzeniu.
mjr rez. Wojciech „Zachar” Zacharków